ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

KSIĘGA GŁÓWNA I
SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zakładanie oraz zmiana dostawcy/usługodawcy w systemie księgowym

Zweryfikujemy dokumenty dotyczące dostawcy oraz wprowadzimy je do systemu finansowo - księgowego.

Skanowanie, indeksowanie oraz księgowanie dokumentów

Sprawdzimy oraz zaksięgujemy dokumenty dotyczące płatności, np. faktury, rachunki.

Przygotowywanie oraz realizacja płatności

Zweryfikujemy faktury i rachunki pod względem terminowości oraz zrealizujemy płatności.

Zakładanie oraz zmiana danych odbiorcy

Zweryfikujemy dokumenty dotyczące odbiorcy oraz wprowadzimy je do systemu finansowo - księgowego.

Wystawianie faktur

Dopełnimy wszelkich formalności związanych z wystawieniem faktur oraz przekazaniem ich do dostawców/usługodawców.

Księgowanie oraz rozliczanie dokonanych wpłat

Zaksięgujemy oraz rozliczymy wszystkie wpłaty wpływające do firmy.

Zarządzanie należnościami

Przeprowadzimy analizę należności kontrahentów, dokonamy wiekowania i przygotujemy raporty.

Odzyskiwanie przeterminowanych płatności

Skontaktujemy się z kontrahentem i ustalimy przyczynę nieuregulowania płatności, sporządzimy wezwanie do zapłaty oraz przeprowadzimy cały proces odzyskania płatności.

Prowadzenie rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Sporządzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w zależności od potrzeb klienta.

Amortyzowanie środków trwałych

Będziemy systematycznie dokonywać odpisów amortyzacyjnych w oparciu o przyjętą metodę amortyzacji.

Analiza oraz uzgadnianie kont

Opracujemy plan kont, będziemy je systematycznie analizować i uzgadniać.

Kalkulacja podatku CIT

Rozliczymy podatek dochodowy od osób prawnych CIT, obliczymy i zapłacimy w imieniu klienta należne zaliczki.

Weryfikacja oraz uzgadnianie rejestrów VAT

Sprawdzimy, czy kontrahent jest podatnikiem VAT oraz zweryfikujemy, czy podatek VAT jest poprawnie wyliczony.

Sporządzanie deklaracji CIT i VAT

Sporządzimy deklaracje VAT, CIT oraz złożymy je we wskazanych ustawą terminach.

Raportowanie do GUS oraz NBP

Zajmiemy sie przygotowaniem wszystkich raportów przekazywanych przez przedsiębiorców do NBP oraz GUS.

Tworzenie raportów statutowych oraz zarządczych

Przeprowadzimy analizy finansowe oraz przygotujemy raporty zarządcze, statutowe oraz konsolidacyjne.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Będziemy stale analizować procesy finansowo-księgowe w celu podniesienia jakości produktu/usługi końcowej, a także w celu zwiększenia efektywności procesu.

cennik

ZOBOWIĄZANIA

Zakładanie oraz zmiana dostawcy/usługodawcy w systemie księgowym

Zweryfikujemy dokumenty dotyczące dostawcy oraz wprowadzimy je do systemu finansowo - księgowego.

Skanowanie, indeksowanie oraz księgowanie dokumentów

Sprawdzimy oraz zaksięgujemy dokumenty dotyczące płatności, np. faktury, rachunki.

Przygotowywanie oraz realizacja płatności

Zweryfikujemy faktury i rachunki pod względem terminowości oraz zrealizujemy płatności.

NALEŻNOŚCI

Zakładanie oraz zmiana danych odbiorcy

Zweryfikujemy dokumenty dotyczące odbiorcy oraz wprowadzimy je do systemu finansowo - księgowego.

Wystawianie faktur

Dopełnimy wszelkich formalności związanych z wystawieniem faktur oraz przekazaniem ich do dostawców/usługodawców.

Księgowanie oraz rozliczanie dokonanych wpłat

Zaksięgujemy oraz rozliczymy wszystkie wpłaty wpływające do firmy.

Zarządzanie należnościami

Przeprowadzimy analizę należności kontrahentów, dokonamy wiekowania i przygotujemy raporty.

Odzyskiwanie przeterminowanych płatności

Skontaktujemy się z kontrahentem i ustalimy przyczynę nieuregulowania płatności, sporządzimy wezwanie do zapłaty oraz przeprowadzimy cały proces odzyskania płatności.

KSIĘGA GŁÓWNA I
SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Prowadzenie rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Sporządzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w zależności od potrzeb klienta.

Amortyzowanie środków trwałych

Będziemy systematycznie dokonywać odpisów amortyzacyjnych w oparciu o przyjętą metodę amortyzacji.

Analiza oraz uzgadnianie kont

Opracujemy plan kont, będziemy je systematycznie analizować i uzgadniać.

Kalkulacja podatku CIT

Rozliczymy podatek dochodowy od osób prawnych CIT, obliczymy i zapłacimy w imieniu klienta należne zaliczki.

Weryfikacja oraz uzgadnianie rejestrów VAT

Sprawdzimy, czy kontrahent jest podatnikiem VAT oraz zweryfikujemy, czy podatek VAT jest poprawnie wyliczony.

Sporządzanie deklaracji CIT i VAT

Sporządzimy deklaracje VAT, CIT oraz złożymy je we wskazanych ustawą terminach.

Raportowanie do GUS oraz NBP

Zajmiemy sie przygotowaniem wszystkich raportów przekazywanych przez przedsiębiorców do NBP oraz GUS.

Tworzenie raportów statutowych oraz zarządczych

Przeprowadzimy analizy finansowe oraz przygotujemy raporty zarządcze, statutowe oraz konsolidacyjne.

Zakładanie działalności gospodarczej w imieniu Klienta

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z zakładaniem działalności gospodarczej, począwszy od przygotowania druku CEIDG, skończywszy na rejestracji w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS.

Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych

Wprowadzimy do systemu wszystkie faktury oraz rachunki od dostawców, jak również w imieniu naszego klienta wystawimy faktury sprzedażowe.

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Przygotujemy dokumentację rozliczeniową dla Urzędu Skarbowego, wyliczymy wartość należnego podatku.

Rozliczenia z ZUS

Przygotujemy dokumentację rozliczeniową z ZUS, wyliczymy składki.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Będziemy stale analizować procesy finansowo-księgowe w celu podniesienia jakości produktu/usługi końcowej, a także w celu zwiększenia efektywności procesu.

cennik