KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA

NALICZANIE PŁAC

Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz akt osobowych pracowników

Zarządzimy dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia. Poprowadzimy rejestr szkoleń BHP oraz badań lekarskich, a także dokumentację związaną z urlopami wypoczynkowymi i zwolnieniami lekarskimi.

Tworzenie rozliczeń oraz listy wynagrodzeń pracowników

Naliczymy wynagrodzenia oraz przygotujemy listy płac dla pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZLICZENIA Z ZUS I URZĘDEM SKARBOWYM

Prowadzenie dokumentacji podatkowej

Sporządzimy miesięczne deklaracje o wysokości zaliczki na podatek dochodowy (PIT-4 i PIT-8A). Przygotujemy informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R). Dokonamy rocznego rozliczenia podatku pracowników (PIT- 40).

cennik

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA

Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz akt osobowych pracowników

Zarządzimy dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia. Poprowadzimy rejestr szkoleń BHP oraz badań lekarskich, a także dokumentację związaną z urlopami wypoczynkowymi i zwolnieniami lekarskimi.

NALICZANIE PŁAC

Tworzenie rozliczeń oraz listy wynagrodzeń pracowników

Naliczymy wynagrodzenia oraz przygotujemy listy płac dla pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZLICZENIA Z ZUS I URZĘDEM SKARBOWYM

Prowadzenie dokumentacji podatkowej

Sporządzimy miesięczne deklaracje o wysokości zaliczki na podatek dochodowy (PIT-4 i PIT-8A). Przygotujemy informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R). Dokonamy rocznego rozliczenia podatku pracowników (PIT- 40).